Realitní poradna

Drobné rady z realitní poradny :

Darování nemovitosti

Darování příbuzným v přímé řadě např. mezi rodiči / dětmi, mezi sourozenci apod.
Neplatíte žádnou daň, ani daň z převodu nemovitosti – odhad pro převod tedy nemusíte dělat.

Daň z prodeje nemovitosti

Sazba daně z převodu nemovitostí je 4 % ze základu daně. Ten se zaokrouhluje na celé stokoruny nahoru a samotná daň na celé koruny nahoru. Sazba se vypočítá z prodejní nebo odhadní ceny, vždy však z té vyšší.

Prodáváte přes realitní kancelář ?

Pokud jste se rozhodli svěřit prodej vaší nemovitosti realitní kanceláři nebo realitnímu makléři, měli by jste si daného „odborníka“ dopředu prověřit. Obecně se doporučuje věnovat výběru realitní kanceláře velkou pozornost a pokusit si sehnat reference od svých známých.

Odměna za zprostředkování  se pohybuje obvykle okolo 5 % z ceny nemovitosti. Zároveň platí, že pokud se jedná o dražší nemovitost je provize menší než 5 %, u levnějších nemovitostí naopak bývá nastavena minim. výše provize – obvykle 50 000 Kč.

Jestliže jste ochotni zaplatit vysokou provizi , tak zřejmě očekáváte kvalitní službu.

Realitní kanceláře však bojují o své klienty všemi možnými metodami, leckdy i nečistými.

Stále přibývá případů, kdy vlastník domu začne inzerovat svou nemovitost a uvede zde veškeré technické údaje, lokalitu, kontakt vč. svého mobilu. Hned nato mu volají desítky RK a nabízejí mu, že jej budou při prodeji zastupovat. I když tyto nabídky odmítne, dochází často k nabízení jeho nemovitosti nepověřenými makléři (i s rozdílnými údaji), na dalších realitních serverech.

Zkušená realitní kancelář vám dům či byt nejdříve prohlédne. Prověří dokumentaci, vlastnické vztahy, výměry, napojení inženýrských sítí, topení, stáří objektu aj. náležitosti. Rozpozná klady i zápory nemovitosti. U vad oceníte i rady na jejich odstranění či eliminaci.

Zároveň by vám měla poskytnou veškeré informace o bezpečných způsobech platby (notářské a advokátní úschovy, vinklovaný bankovní vklad) vč. jejich nákladů.

Další hodnocení RK si uděláte dle úrovně právního poradenství při uzavírání smluv a způsobu návrhů na příp. exkluzivní zastoupení, provize a nejrůznější smluvní sankce.

Pokud se vám bude zdát některá z nabízených služeb RK povrchní či nedostatečná, doporučuje se vyhledat jinou společnost. Dále uzavírané smlouvy by měli být vyvážené pro všechny strany. V případě, že by měla být smlouva pro vás nevýhodná, trvejte na její změně příp. hledejte ve věci prodeje jiné zastupování.

Nenechávejte se zastupovat několika subjekty, které vám ve výsledku nemovitost nabízejí pod cenou. Je-li nemovitost dlouhodobě nabízena bez úspěchu. Dočasně ji stáhněte z trhu a odstupte od všech smluv na zprostředkování, rezervaci, zastoupení apod.

Na základě dosavadních zkušeností zvažte, jestli se v budoucnu necháte zastupovat pouze kvalitní realitní kanceláří.

Jak zjistit, jestli je pozemek schválen k výstavbě ?

Určujícím dokumentem pro určení pozemku k výstavbě je územní plán města či obce, nebo územní rozhodnutí pro danou parcelu. Územní plán je k nahlédnutí na příslušném stavebním úřadě v úřední dny. Zde zjistíme, jestli je pozemek určen pro výstavbu rodinného domu. Dále nám zde sdělí jaký typ zástavby, případně jaké další regulační zásady budeme muset dodržet při plánování našeho domu. Za poskytnutí informace se neplatí žádný správní poplatek. O poskytnutí informace můžete požádat i písemně.

Na příslušném katastrálním úřadu (na listu vlastnictví – LV) je vhodné si ověřit, zda na parcele neváznou nějaká břemena, případně závazky ve vztahu k třetím osobám a jestli je pozemek vyňat ze zemědělského půdního fondu. Zde pořídíte i snímek katastrální mapy, v jehož výřezu je zakreslena předmětná nemovitost ve vztahu ke svému okolí. Katastrální snímek slouží např. ke zjištění napojení na příjezdovou komunikaci k pozemku apod.
List vlastnictví obsahuje jméno vlastníka, identifikátor (rodné číslo fyzické osoby), seznam nemovitostí, které vlastník (spoluvlastníci) v katastrálním území vlastní a veškeré údaje u těchto nemovitostí evidované.
List vlastnictví jako veřejná listina musí splňovat určitá kritéria. Každému listu vlastnictví musí být přiděleno číslo, dále musí být opatřen datem, otiskem kulatého razítka katastrálního úřadu se státním znakem, jménem a podpisem zaměstnance úřadu a kolkem nebo doložkou o úhradě správního poplatku, který se platí za vyhotovení každého listu vlastnictví.

Pro ověření možnosti napojení a kapacity inženýrských sítí (rozvody elektrické energie, pitné vody, plynu, splaškové a dešťové kanalizace) je nutné se obrátit přímo na správce jednotlivých sítí.

Napište svůj názor

*